Zmluvy
 • Dátum
  Poskytovateľ
  Prijimateľ
  Predmet
  Súbor
 • 30.01.2019
  Tekovská ekologická s.r.o...
  Obec Žemliare
  Dodatok k zmluve c.2
 • 11.01.2019
  Prima Banka Slovensko,a.s...
  Obec Žemliare
  Municipálny úver
 • 11.01.2019
  Prima Banka Slovensko,a.s...
  Obec Žemliare
  Zmluva o úcte municipálneho úveru
 • 30.11.2018
  Prima Banka Slovensko,a.s...
  Obec Žemliare
  Zmluva o Municipálny úver
 • 05.10.2018
  Pôdohospodárska platobná ...
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finan_ného príspevku PPA
 • 19.09.2018
  Prima banka Slovensko a.s...
  Obec Zemliare
  Zmluva o beznom ucte
 • 09.07.2018
  Nitriansky samosprávny kr...
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytnutí dotácie na šport 2018
 • 04.07.2018
  Slovanet a.s.
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytovaní ver.elektr.komun.sluzieb
 • 16.06.2018
  Nitriansky samosprávny kr...
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytnutí dotácie na kultúru
 • 11.06.2018
  Pôdohospodárska platobná ...
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytnutí nanávratného fin.prísp
 • 15.05.2018
  TOPSET Solutions s.r.o.
  Obec Zemliare
  zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
 • 17.04.2018
  Ing. Jozef Adamovic
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 • 02.11.2017
  Balya Zsolt - SHR
  Obec Zemliare
  Zmluva o odhrnaní snehu
 • 11.10.2017
  Gemini People s. r. o.
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytnutí služby
 • 06.07.2017
  TOPSET Solutions s.r.o.
  Obec Žemliare
  Zmluva o aktualizácii programov
 • 03.07.2017
  Ing. Jozef Horniak
  Obec Žemliare
  Zmluva o dielo c. 1/2017
 • 23.06.2017
  Nitriansky sam. kraj
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytnutí dotácie na šport
 • 12.06.2017
  Nitriansky sam. kraj
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytnutí dotácie na kultúru 2017
 • 31.05.2017
  Ing. Jozef Adamkovic
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 • 02.01.2017
  Milan Prajdák
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytovaní prac.zdravotnej služby
 • 30.09.2016
  Peter Pastorok
  Obec Žemliare
  Zmluva o výkone správy-pohrebné a cintorínske slu by
 • 15.06.2016
  Ing. Jozef Adamkovic
  Obec Žemliare
  Zmluva o audítorských služieb
 • 03.06.2016
  Nitriansky samosprávny kr...
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu portu
 • 12.04.2016
  ENVI-PAK, a.s.
  Obec Žemliare
  Zmluva c. SZH1105201520
 • 06.04.2016
  SLOVGRAM
  Obec Žemliare
  1612327
 • 01.04.2016
  KOMUNÁLNA poistovna, a.s.
  Obec Žemliare
  Poistná zmluva
 • 21.01.2016
  DEUS
  Obec Žemliare
  ZLP-2016-0016
 • 23.12.2015
  Poragro, s.r.o.
  Obec Žemliare
  Zmluva o dielo
 • 14.12.2015
  Miloslav Bobík
  Obec Žemliare
  Objednávka - verejné obstrarávanie
 • 30.10.2015
  Tekovská ekologická
  Obec Žemliare
  Dodatok c. 1 k zmluve 100 0027
 • 1 2