Zmluvy
 • Dátum
  Poskytovateľ
  Prijimateľ
  Predmet
  Súbor
 • 28.11.2019
  Disig,a.s.,Záhradnícka 15...
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytovaní-vydávania certifikátu
 • 28.11.2019
  Tekovská ekologická s.r.o...
  Obec Žemliare
  Dodatok k zmluve c.3
 • 19.11.2019
  Prima Banka Slovensko,a.s...
  Obec Žemliare
  Zmluva o municipálnom úvere-Eurofondy
 • 08.10.2019
  Obce Žemliare
  Yveta Gaucíková
  Príkazná zmluva
 • 20.09.2019
  Robert Németh, Tekovský H...
  Obec Žemliare
  Zmluva o dielo
 • 16.07.2019
  NSK Nitra
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytnutie dotácie na kultúru.
 • 04.07.2019
  NSK Nitra
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytnutie dotácie na šport.
 • 04.03.2019
  Robert Németh, Tek.Hrádok...
  Obec Žemliare
  Zmluva o dielo II.
 • 26.02.2019
  Ing. Jozef Adamkovic, Top...
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 • 30.01.2019
  Tekovská ekologická s.r.o...
  Obec Žemliare
  Dodatok k zmluve c.2
 • 11.01.2019
  Prima Banka Slovensko,a.s...
  Obec Žemliare
  Zmluva o úcte municipálneho úveru
 • 11.01.2019
  Prima Banka Slovensko,a.s...
  Obec Žemliare
  Municipálny úver
 • 30.11.2018
  Prima Banka Slovensko,a.s...
  Obec Žemliare
  Zmluva o Municipálny úver
 • 05.10.2018
  Pôdohospodárska platobná ...
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finan_ného príspevku PPA
 • 19.09.2018
  Prima banka Slovensko a.s...
  Obec Zemliare
  Zmluva o beznom ucte
 • 09.07.2018
  Nitriansky samosprávny kr...
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytnutí dotácie na šport 2018
 • 04.07.2018
  Slovanet a.s.
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytovaní ver.elektr.komun.sluzieb
 • 16.06.2018
  Nitriansky samosprávny kr...
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytnutí dotácie na kultúru
 • 11.06.2018
  Pôdohospodárska platobná ...
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytnutí nanávratného fin.prísp
 • 15.05.2018
  TOPSET Solutions s.r.o.
  Obec Zemliare
  zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
 • 17.04.2018
  Ing. Jozef Adamovic
  Obec Zemliare
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 • 28.11.2017
  NESS.IMEX s.r.o Paulinyho...
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytovaní služby c.20171130
 • 02.11.2017
  Balya Zsolt - SHR
  Obec Zemliare
  Zmluva o odhrnaní snehu
 • 11.10.2017
  Gemini People s. r. o.
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytnutí služby
 • 06.07.2017
  TOPSET Solutions s.r.o.
  Obec Žemliare
  Zmluva o aktualizácii programov
 • 03.07.2017
  Ing. Jozef Horniak
  Obec Žemliare
  Zmluva o dielo c. 1/2017
 • 23.06.2017
  Nitriansky sam. kraj
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytnutí dotácie na šport
 • 12.06.2017
  Nitriansky sam. kraj
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytnutí dotácie na kultúru 2017
 • 31.05.2017
  Ing. Jozef Adamkovic
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 • 02.01.2017
  Milan Prajdák
  Obec Žemliare
  Zmluva o poskytovaní prac.zdravotnej služby
 • 1 2