Oznamy
 • Nadpis
  Dátum
 • Program rozvoja vidieka SR
  22.02.2019
  Ukáž viac
  https://drive.google.com/open?id=1WacUpoxv4LzttcvtEccZLzazAD3T29Qi
 • Zverejnenie
  30.01.2019
  Ukáž viac
  E-mailová adresa na dorucenie oznámenia o delegovaní clena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ouzemliare@wmx.sk
 • Harmonogram vývozu separovaného odpadu v r.2019
  08.01.2019
  Ukáž viac
  10.01,11.02,11.03,9.04,13.05,12.06,11.07,14.08,11.09,14.10,13.11,12.12.2019
 • VÝZVA NAPREDLOŽENIE PONUKY
  28.11.2018
  Ukáž viac
 • Výsledky kom. volieb 2018
  20.11.2018
  Ukáž viac
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby do OZ
  24.09.2018
  Ukáž viac
 • Zoznam zaregistrovaných kand.pre volby starostu obce
  24.09.2018
  Ukáž viac
 • Zapisovatelka miestnej volebnej komisie
  06.09.2018
  Ukáž viac
  Terézia Oršulíková, 935 57 Žemliare c.44 Tel.c. 036/7793010, mobil: 0948 520 326 E-mailova adresa: ouzemliare@wmx.sk
 • Urcenie volebných obvodov, pocet poslancov
  17.08.2018
  Ukáž viac
 • Informácie pre volica,Tájékoztatás a választóknak
  26.07.2018
  Ukáž viac
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov
  24.05.2018
  Ukáž viac
 • Vyhlásenie volby hlavného kontrolóra obce Žemliare
  18.01.2018
  Ukáž viac
  https://ulozto.sk/!tYZrhjkhXvlY/vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-zemliare-2018-ii-docx
 • harmonogram vyvozu odpadu
  08.01.2018
  Ukáž viac
  https://ulozto.sk/!WMSLhCx27muq/separovany-odpad-vyvoz-2018-docx
 • Rozpocet na roky 2018,2019,2020
  08.01.2018
  Ukáž viac
  https://ulozto.sk/!ONmaXNIiop7j/rozpocet-na-roky-2018-2019-2020-ii-pdf
 • Rozpocet na roky 2018,2019,2020
  08.01.2018
  Ukáž viac
  https://ulozto.sk/tam/995b9efc-18a9-490c-905e-8508bbb4150c
 • Výzva na prredloženie cenovej ponuky
  15.11.2017
  Ukáž viac
  Obec Žemliare vyhlásila výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky Cistá obec Žemliare. Všetky podklady nájdete tu.
 • 1